Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /nfs/c07/h06/mnt/178535/domains/seattle.lithuanian-american.org/html/core/scenary.php on line 6

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /nfs/c07/h06/mnt/178535/domains/seattle.lithuanian-american.org/html/core/scenary.php:6) in /nfs/c07/h06/mnt/178535/domains/seattle.lithuanian-american.org/html/core/coms/members/members.php on line 753
Vasaros stovykla "Lankas" 2013
Spausdinti

Vasaros stovykla "Lankas" 2013

Vasaros stovykla "Lankas" 2013

Julija Rankis Heine
Labai nekantriai laukiu 2013 metų  „Lanko“ stovyklos.  Aš buvau viena pirmųjų  „Lanko“ stovyklautojų ir taip pat viena pirmoji neoficiali patarėja.  Sudalyvavusi  keletą kartų stovykloje, aš labai džiaugiuosi, kad  šiais metais  į ją važiuoju kaip  mama, kurios vaikas pirmą kartą dalyvaus stovykloje, ir kaip stovyklos direktorė.

„Lanko” stovykla vyks Latvių mokymo centre, Šeltone (Shelton), Vašingtono valstijoje (WA), rugpjūčio 11-17 dienomis. Kasmet  stovyklautojų atvažiuodavo vis daugiau, tikimės, kad taip bus ir šią vasarą.  Maloniai laukiame šeimų su įvairaus amžiaus vaikais: nuo kūdikių iki 17-mečių. Taip pat tikimės pritraukti naujų šeimų iš arti ir iš toli. Kad smagiai praleistų laiką, stovyklautojams nebūtina kalbėti lietuviškai  - beveik pusė mūsų stovyklautojų nemoka lietuvių kalbos.

Kviečiame visus bendruomenės narius prisidėti prie stovyklos: dirbti mokytojais, pagelbininkais, vadovais. Ir jeigu turite idėjų kokiai nors naujai veiklai, mums būtų ypač  malonu sulaukti jūsų pasiūlymų. Mums dar trūksta patarėjų, tad jeigu susidomėjote tokiu darbu arba norėtumėte sužinoti daugiau, rašykite Tonya  Floria adresu:  tonyanicolefloria@gmail.com

Šių metų stovyklos tema yra „Pasakos“. Stovyklautojai mokysis lietuviškų eilėraščių,   tradicinių lietuviškų dainų ir pasakų bei  jas vaidins – bus labai smagu!  Praėjusiais metais mūsų tema buvo „Kalėdos rugpjūtį“. Stovyklautojai sužinojo apie pagoniškas bei katalikiškas Kalėdų tradicijas ir kaip jos keitėsi sukurdamos tas turtingas  tradicijas, kurių lietuviai iki šiol laikosi. Mes norėtume padėkoti  nepavargstantiems savanoriams, kurie metai iš metų  mielai aukoja savo laiką stovyklai: stovyklos direktorei Tonya Floria, Austinai–už dainų ir polkų vakaronę, Irenai Blekys –už istorijos pamokas, Rimai, Aušrai ir Jūratei – už šeimininkavimą virtuvėje, Nomedai–už meną, Vytautui – už stovyklos laikraštį, Joe D. – už sportą, Rimai Kelertas – už rūpinimąsi jauniausiais stovyklautojais, Neriai –už keramikos ir šokių  pamokas, Astai–už dainavimą ir vaidinimus, Ramintai ir Julijai –už turistinius žygius, Julie ir Onai – už komandų kūrimą, Sylvia ir Angelo – už kugelį, labai ačiū vadovams Paulinai, Mariui, Jonui ir Gabijai.  Taip pat dėkojame visiems savanoriams ir tėveliams, kurių dėka 2012 metų stovykla taip puikiai pavyko. Nekantriai laukiame šios vasaros, kada vėl galėsime kartu su Jumis dirbti!

Registracijos formos Lankas 2013

 Mums visada malonu sulaukti naujų dalyvių, ir nesvarbu, ar jūs buvote stovykloje anksčiau, ar ne, jūs iš stovyklos išvažiuosite įgiję artimų draugų ir su puikiais prisiminimais. Tuos, kurie nesate dalyvavę „Lanko“ stovykloje,  supažindinsiu su mūsų misija:

 Lietuvių „Lanko“ stovyklos tikslas yra  suteikti galimybę lietuvių kilmės vaikams sužinoti apie lietuvių  kultūrą ir paveldą žaidžiant, mokantis ir bendraujant.

Mes manome, kad norint, jog mūsų bendruomenė  išliktų,  svarbiausia yra vaikai.  Istorijos ir kultūros mokoma žaidžiant  ir kuriant projektus.  Mes stengiamės sukurti  tokią aplinką, kurioje vaikai sustiprintų draugystę su kitais  lietuvių vaikais, o šeimos pamatytų, kad dalyvavimas  Amerikos lietuvių bendruomenės veikloje  yra turtinga ir vertinga patirtis.  Mūsų veikla –tai  tradiciniai menai, valgių gaminimas, šokiai, dainos ir istorijos projektai  gražios gamtos apsuptyje.  Tėvų, jaunimo, vyresniosios kartos dalyvavimas stovykloje rodo vaikams, kad jie yra svarbūs mūsų bendruomenės nariai,  kad mes branginame savo tradicijas ir tikimės, kad mūsų vaikai jas taip pat puoselės.  Pirmoji Vakarų Vašingtono Amerikos lietuvių vaikų stovykla vyko prieš 24 metus, ir bendruomenės narių pasiaukojamo darbo dėka stovykla išaugo, o bendruomenė  suklestėjo.

 Nekantriai laukiame Jūsų stovykloje, kur  draugiškoje aplinkoje galėsime patirti  tą nuostabų bendrumo jausmą, kylantį iš mūsų kalbos ir tradicijų. Jei jums būtų įdomu sudalyvauti stovykloje  arba norėtumėte ten būti vadovu,  bet Jūsų nėra elektroninių  adresų sąraše, kreipkitės į Juliją adresu  rankisj@gmail.com arba  į Tonya adresu tonyanicolefloria@gmail.com.

SVARBIOS DATOS:

 • Kovo 24 d., sekmadienį, nuo 14 iki 17 val. Julijos namuose tėvų susirinkimas (informacija ir registracija). Papildomas susirinkimas numatomas birželį.   
 • Gegužės 4 d., šeštadienį, nuo 17 iki 21 val. “Lanko” metinis labdaros renginys  –Kugelio balius– vyks Aušros ir Audriaus Vaštakų namuose.
 •    Gegužės 25-27 d.,šeštadienį-pirmadienį talka Vakarų pakrantės latvių mokymo centre Šeltone (Shelton), WA.  Kasmet Baltijos šalių bendruomenės  suvažiuoja kartu sutvarkyti stovyklą. 
 •  Gegužės 31 d., penktadienis– paskutinė išankstinio registravimo į “Lanko” stovyklą diena (sutaupykite $25 vienam stovyklautojui).
 •  Rugpjūčio 11-16 d. (sekmadienis –penktadienis) –  lietuvių vaikų stovykla “Lankas”  Vakarų pakrantės Latvių mokymo centre Šeltone (Shelton), Vašingtono valstijoje (WA).

  Please send questions & suggestions to:

  Julija Rankis Heine, 2013 Camp Director
  206-334-3044
  rankisj@gmail.com

  Austina De Bonte, 2013 Camp Advertising & Registration
  425-788-5609
  austinad@hotmail.com